Peter's ansichtkaartenverzameling

Ansichtkaarten van Dussen, Groeten uit 


De straten en gebouwen zijn onder elkaar geplaatst
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1900                                                     Nummer: mig218  

  Onderwerp: Groet uit Dussen

  Uitgave: Uitg. H. J. v. d. Anker, Fhotograaf Heusden
  Serienr.: 3517

  Beeldvulling: Raadhuis - R.K. Kerk - Muur - Mannen - Vrouwen

  Opmerking: Gezien van uit de Oude Kerkstraat
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1901                                                     Nummer: mig003  

  Onderwerp: Groet uit Dussen

  Uitgave: Uitg. H. J. v. d. Anker, Fhotograaf Heusden
  Serienr.: 3518

  Beeldvulling: Raadhuis - Fiets - Brug - Mannen - Vrouwen - Kinderen

  Opmerking: Aan Den Heer A. Timmermans            Afz. Zend mij deze week met den voerman sigaren die ik gewoon ben Kamp, Dussen
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1905                                                     Nummer: mig015  

  Onderwerp: Groet uit DUSSEN

  Uitgave: UITG. NAUTA, VELSEN.

  Serienr.: 2471

  Beeldvulling: Molen - Brug - Fiets - Hekken

  Opmerking: De molenkade met de molen Het Zuideveld
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1905                                                     Nummer: mig123  

  Onderwerp: Groet uit DUSSEN

  Uitgave: UITG. NAUTA, VELSEN.
  Serienr.: 2447

  Beeldvulling: Ned. Herv. Kerk - Man - Vrouw - Fiets

  Opmerking: De Kerk in de Binnen is in 1947 afgebroken de begraafplaats is nog in gebruik.
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1905                                                     Nummer: mig146  

  Onderwerp: Groet uit DUSSEN

  Uitgave: UITG. NAUTA, VELSEN.

  Serienr.: 2402

  Beeldvulling: Marechausseekazerne aan de Binnen - Man - Vrouwen - Fiets

  Opmerking: Aan Mademoiselle J. Reijlet           Afz. Leih
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1906                                                     Nummer: mig219  

  Onderwerp: Groet uit DUSSEN

  Uitgave: Uitgever niet bekend

  Serienr.: 1359

  Beeldvulling: Paardekoets met voerman - raadhuis - Kinderen

  Opmerking: Oude Kerkweg
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1918                                                     Nummer: mig206  equ

  Onderwerp: Groet uit DUSSEN

  Uitgave: Uitg fa Wed J A van Dijk Coesel, DUSSEN

  Beeldvulling:  Kasteel - Slotgracht - Brug

  Opmerking: Aan Den Heer en Mevrouw van Goch     p/a. H. J. de Groot

  Afz. A. de Groot
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1919                                                     Nummer: mig157  

  Onderwerp: Groet uit DUSSEN
  Uitgave: Uitg. B. v. Dijk, Stoop
  Serienr.: 18451

  Beeldvulling: Molenkade - Dussensedijk
  R.K. Kerk - Raadhuis

  Opmerking: Aan Jongeh. W. van Nes p/a Weled.Heer B. van Nes
  Afz. Willem Anton
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1925                                                     Nummer: mig011  

  Onderwerp: Groet uit Dussen

  Uitgave: FOTO. TUKKER


  Beeldvulling: Rechts op de ansichtkaart achter de brug naar het klooster staat een boerderij

  Opmerking: Aan Mej. P. Smeulers           Afz. M. v. Krimpen
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1928                                                     Nummer: mig140  

  Onderwerp: Groeten uit DUSSEN

  Uitgave: Uitg. Wed. W. Heijmans, Dussen
  Serienr.: 3245

  Beeldvulling: Boerderij - Huis - Elektriciteitmast - Man

  Opmerking: Aan den Weledelen Heer Michael Hoofd ener School
  Afz. Janeke Colijn
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1929                                                     Nummer: mig215  

  Onderwerp: Groet uit Dussen

  Uitgave: Foto Tukker


  Beeldvulling: Raadhuis

  Opmerking: Aan Den heer J. v. d. Meer           Afz. Jo, Sjaan, en Kinderen
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1930                                                     Nummer: mig201  

  Onderwerp: Groet uit Dussen

  Uitgave: Uitgave Gebr. van Baalen Gorinchem


  Beeldvulling: Kasteel Dussen

  Opmerking: AanMej. A. Stoffels           Afz. M.v. Erve, F. Amings
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1936                                                     Nummer: mig173  

  Onderwerp: Groet uit DUSSEN

  Uitgave: Uitg. J A van Dijk - Coesel. Dussen

  Beeldvulling: Brug - Huis - Kinderen - rivier de Dussen

  Opmerking: Aan familie v der Pluijm

  Afz. Pastoor Truus - Eline
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1943                                                     Nummer: mig027  

  Onderwerp: Groeten uit Dussen

  Uitgave: Uitg. Heyman's Bazar, Dussen. Nadruk verboden

  Uitg. drukker: A. v. W. G.       Serienr.: Nr. 128

  Beeldvulling: Woonboerderij van de fam. van Schijndel aan de Binnen

  Opmerking: Aan Mejjuffrouw van Gool- Pols           Afz. Ad
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1958                                                     Nummer: mig054  

  Onderwerp: Groeten uit Dussen

  Uitgave: Uitgever niet bekend            Uitg. drukker: JosPe Arnhem

  Beeldvulling: Villa Anna Marie - R.K. Kerk m. Pastorie
  Kasteel Gem. Huis
  Kasteel Gem. Huis - Kasteel Gem. Huis

  Opmerking: Aan Mnh A.v.d. Plas           Afz. G en E de Peuter
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1960                                                     Nummer: mig160  

  Onderwerp: Groeten uit Dussen

  Uitgave: Uitgever niet bekend

  Uitg. drukker: JosPe Arnhem

  Beeldvulling: Kasteel torens - Brug

  Opmerking: Aan Mej. Joep Lemmens           Afz. Gerard
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1961                                                     Nummer: mig082  

  Onderwerp: Groeten uit Dussen
  Uitgave:  - Uitg. Warenhuis C. J. de Wit -
  Wilhelminastraat 32, Dussen
  Serienr.: 961
  Beeldvulling: R.K. Kerk m. Pastorie - Vrijheidsplein
  Ingang Kasteel Raadhuis
  Kasteel Raadhuis - Ned. Herv. Kerk

  Opmerking: Aan Mevr Van der Ent           Afz. Fam. Vroegindeweij- Duijster
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1962                                                     Nummer: mig116  

  Onderwerp: Groeten uit Dussen
  Uitgave:  - Uitg. N. A. de Rond, Dussen -
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem       Serienr.: 362

  Beeldvulling: Munsterkerk - Molenkade
  Dorpsstraat
  Molenkade - Oude Kerkstraat

  Opmerking: Aan Zr. Edith en alle Zusters           Afz. Zr. Theresa
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1963                                                     Nummer: mig163   equ;

  Onderwerp: Groeten uit Dussen
  Uitgave:  - Uitg. Warenhuis C.J. de Wit -
  Wilhelminastraat 32, Dussen
  Serienr.: 363
  Beeldvulling: Ned. Herv. Kerk - Vrijheidsplein
  Kasteel Raadhuis
  R.K. Kerk met Pastorie - Villa Anna Maria

  Opmerking: Aan Mej Z L. Bijl          Afz. Bella
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1964                                                     Nummer: mig041   equ

  Onderwerp: Groeten uit Dussen
  Uitgave: Johan van Dijk, Dorpstraat 29, Dussen
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem       Serienr.: 664

  Beeldvulling: Kasteel - Raadhuis - Kasteel Raadszaal
  Hal Kasteel - Raadhuis
  Broedende Ooievaar op het Kasteel - Kasteel - Raadhuis

  Opmerking: Aan Johan van Dijk           Afz. Opa G Katerberg
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1964                                                     Nummer: mig047  

  Onderwerp: Groeten uit Dussen
  Uitgave: Johan van Dijk, Dorpstraat 29, Dussen
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem       Serienr.: 664

  Beeldvulling: Nederl. Herv. Kerk - Kasteel Raadszaal
  Pontveer op de Maas
  Kasteel - Raadhuis - R.K. Kerk

  Opmerking: Aan Johan van Dijk           Afz. Gina
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1966                                                     Nummer: mig037  

  Onderwerp: Groeten uit Dussen
  Uitgave: Uitg. A. Nederveen, Dussen
  Uitg. drukker: n s      

  Beeldvulling: Molenkade - Chr. Tuinbouwschool
  Kasteel Raadhuis
  Zuideveldlaan - Villa Anna Maria

  Opmerking: Aan Den Heer Joh. van Dijk           Afz. fam Jan Schmidt
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1974                                                     Nummer: mig126  

  Onderwerp: GROETEN UIT DUSSEN
  Uitgave:  - Uitg. Warenhuis C. J. de Wit -
  Wilhelminastraat 32, Dussen
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem COLOR            Serienr.: 674

  Beeldvulling: Kasteel - Putte en Nieuwsteeg
  R.K. Kerk - Hotel Cafe Restaurant "Koppelpaarden"

  Opmerking: Aan fam J. van Soest           Afz. Lijnie en Maja
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1980                                                     Nummer: mig154  

  Onderwerp: Groeten uit Dussen
  Uitgave: C. Heymans
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem Holland            Serienr.: 780
  Postzegelvak: 00555

  Beeldvulling: Cafe De Have Maan - Kasteel
  Zuiderveltse Molen
  Interieur Cafe De Halve Maan - Rivier de Dussen
  Opmerking: Oude Kerkstraat 6 Dussen
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1980                                                     Nummer: mig092   equ

  Onderwerp: Groeten uit Dussen
  Uitgave: Warenhuis De Wit, Wilhelminastraat
  v.d.Dussenlaan Telefoon 118
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem Holland            Serienr.: 680

  Beeldvulling: Boerderij - Kasteel
  Zuiderveltse Molen
  Binnen - Molenkade
  Opmerking: Aan de Heer T Vos            Afz. Roubos- Hoevenare
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1980                                                     Nummer: mig104  

  Onderwerp: Groeten uit Dussen

  Uitgave: Uitg. A.G. van Dijk, Dorpsstraat 29, Dussen
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem Holland            Serienr.: 780

  Beeldvulling: Geref. Kerk - Ned. Herv. Kerk
  R.K. Kerk - De Dussen

  Opmerking: Aan Br. G v. Dijk            Afz. Fam JW Schmidt
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1980                                                     Nummer: mig104  

  Onderwerp: Groeten uit Dussen

  Uitgave: Uitg. A.G. van Dijk, Dorpsstraat 29, Dussen
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem Holland            Serienr.: 780

  Beeldvulling: Kasteel Raadhuis - Ooievaarsnest
  Molen
  Dusse - Dusse
  Opmerking: Aan Dhr. J. Teuling            Afz. Fam Wijnands
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 1994                                                     Nummer: mig099  

  Onderwerp: Groeten uit Dussen
  Uitgave: Geschenkenhuis Westerlaken, Molenkade 15
  Dussen Tel.. 04169 2306
  Uitg. drukker: JosPe Print b.v. Velp 085-696360
  Serienr.: 780
  Beeldvulling: Kasteel met Ooievaarsnest - Boerderij De Hofstee - Dusse
  R.K. Kerk - Vrijheidsplein - Munsterkerk

  Opmerking: Aan Mevr Stevens       Afz. Fam Boogaarts- van Culenborg
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 2003                                                     Nummer: mig100  

  Onderwerp: Groeten uit Dussen
  Uitgave: Geschenkenhuis Westerlaken, Molenkade 15
  Dussen Tel.. 04169 2306
  Uitg. drukker: JosPe Print b.v. Velp 085-696360

  Beeldvulling: Geref. Kerk - Chr. Tuinbouwschool
  Kasteel
  van der Dussenlaan - R.K. Kerk
  Opmerking: Aan P.W. Lock            Afz. Mamma
  Kaart van Dussen
 • Kaart van Dussen
  Jaar: 2021                                                     Nummer: mig205  

  Onderwerp: Groeten uit Dussen

  Uitgave: Ambachtelijke klompenmakerij DEN DEKKER
  Korn 28 - 4271BP Dussen

  Beeldvulling: Klompenmakerij - Klompenmaker - Klompen

  Opmerking: Aan Peter Lock            Afz. Martin Hoogerwaard
  Kaart van Dussen

Copyright © 2016 - -  rafikisoft  - All rights Reserved.