Peter's ansichtkaartenverzameling

Ansichtkaarten van Naaldwijk - Scholen 


De straten en/of objecten zijn onder elkaar geplaatst.

  Burgemeester Moddermanschool

 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1931                                                     Nummer: img793

     Onderwerp: Burgem. Modderman-school, Naaldwijk

  Uitgave: Uitgever niet bekend
  Beeldvulling: Ingang Moddermanschool gezien vanaf de Kerkstraat

  Opmerking: Aan G v Nieuwkerk

  Burgem. Modderman-School, Naaldwijk. van de Gymnastiek- Vereen. "U.D.I."en Bewaarschool- Vereen. "Concordia".
  Kaart van Naaldwijk
 • De Ouverture

 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1978                                                     Nummer: img500

     Onderwerp: NAALDWIJK, School "De Ouverture".

  Uitgave: Uitgave Vingerling v/h Naaldwijk's Boekhandel, Naaldwijk

  Uitg. drukker:  Jospe Arnhem Holland      Serienr.: 678

  Beeldvulling: Schoolplein

  Opmerking: Aan Dhr. Jac. Hofland         Afz. Jannie, Jaap en Hana
  Kaart van Naaldwijk
 • Prinses Beatrixschool

 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1969                                                     Nummer: img715

     Onderwerp: NAALDWIJK, Prinses Beatrixschool
  Uitgave:  - Naaldwijk's Boekhandel -
  Herenstraat 12, Naaldwijk, Tel 01740-4176
  Uitg. drukker:  Jospe Arnhem      Serienr.: 569
  Postzegelvak: ECHTE FOTO = 39548

  Beeldvulling: Lage Woerd

  Opmerking: Van der Doortogestraat 21, 2671BS, Naaldwijk
  Kaart van Naaldwijk
 • Chr. Huishoudschool Prinses Irene

 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1969                                                     Nummer: img417   equ

     Onderwerp: NAALDWIJK, Chr. Huishoudschool Prinses Irene (Lage Woerd)

  Uitgave: Uitg. Naaldwijk's Boekhandel, Naaldwijk
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem         Serienr.: 369
  Postzegelvak: ECHTE FOTO = 39463

  Beeldvulling: Links flats aan de Duiventorenstraat

  Opmerking: School voor de verbouwing 1969
  Kaart van Naaldwijk
 • Chr. Kleuterschool Koningin Emma

 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1950                                                     Nummer: img698

     Onderwerp: Chr. Kleuterschool Koningin Emma

  Uitgave: Uitgever niet bekend
  Serienr.: 6047         Postzegelvak: Zonnetje

  Beeldvulling: Jongen met houten auto

  Opmerking: Koningstraat 28, Kon. Emmaschool, gebouwd in 1931 en gesloopt in 1988
  Kaart van Naaldwijk
 • Chr. Lagere Tuinbouwschool

 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1969                                                     Nummer: img430

     Onderwerp: NAALDWIJK, Chr. Lagere Tuinbouwschool

  Uitgave:  - Naaldwijk's Boekhandel -
  Herenstraat 12, Naaldwijk, Tel 01740-4176
  Uitg. drukker:  Jospe Arnhem      Serienr.: 569

  Postzegelvak: ECHTE FOTO = 39548

  Beeldvulling: Burgemeester Elsenweg

  Opmerking: De eerste tuinbouw school werd opgericht in 1928 te Poeldijk
  Kaart van Naaldwijk
 • Openbare Lagere School I

 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1955                                                     Nummer: img157

     Onderwerp: Naaldwijk, Openb. Lagere School I

  Uitgave: Uitg.: M. Braun-Jeanson en fa. W. Ent & Zn,
  Naaldwijk


  Beeldvulling: Ijzeren hek ingang Koningstraat

  Opmerking: Aan Jannie Glas      Afz. Ali
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1963                                                     Nummer: img433   equ

     Onderwerp: NAALDWIJK, Openbare Lagere School (Koningstraat)

  Uitgave:  - Naaldwijks Boekhandel, herenstraat 12 -
  Naaldwijk
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem         Serienr.: 963

  Beeldvulling: Schoolplein - Schoolbel

  Opmerking: Aan R. Hoving        Afz. Riekje
  Kaart van Naaldwijk
 • Openbare MAVO School

 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1969                                                     Nummer: img427  

  Onderwerp: NAALDWIJK, Openbare MAVO School
  Uitgave: Uitg. Naaldwijk's Boekhandel, Naaldwijk
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem         Serienr.: 469
  Postzegelvak: ECHTE FOTO = 39463

  Beeldvulling: Lantaarnpaal

  Opmerking:School gezien vanaf de kruising Geestweg - Hendrik van Naaldwijkstraat
  Kaart van Naaldwijk
 • Rijkstuinbouw Winterschool

 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1930                                                     Nummer: img083  

  Onderwerp: NAALDWIJK     RIJKSTUINBOUW WINTERSCHOOL

  Uitgave: Uitgave: Boekhandel Rouwenhorst, Naaldwijk
  PHOTO ROTATIE PERS AMSTERDAM

  Beeldvulling: Woonhuis en school zijn afgebroken om de Verdilaan door te trekken

  Opmerking: Aan Den Heer P Mastenbroek      Afz.Piet Kruisbroek
  Kaart van Naaldwijk
 • R. K. Meisjesschool

 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1916                                                     Nummer: img794

     Onderwerp: NAALDWIJK, R. K. Meisjesschool, ingewijd 28 april 1916

  Uitgave: Boekhandel A.C. Krook - Droog, Naaldwijk

  Serienr.: 16 14181

  Beeldvulling: Dijkweg - Bernadetteschool

  Opmerking: Aan Mej. J a Waard         Afz. Wim

  Militair verzonden
  Kaart van Naaldwijk
 • R. K. Jongensschool

 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1916                                                     Nummer: img847

     Onderwerp: NAALDWIJK, R. K. Jongensschool, ingewijd 28 april 1916

  Uitgave: Boekhandel A.C. Krook - Droog, Naaldwijk

  Serienr.: 16 14179

  Beeldvulling: Dijkweg - R.K. Kerk - Pastorie

  Opmerking: Aan Gezusters          Afz.
  Kaart van Naaldwijk
 • R. K. Tuinbouwschool

 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1963                                                     Nummer: img432

     Onderwerp: NAALDWIJK, R. K. Tuinbouwschool
  Uitgave: - Naaldwijks Boekhandel, Herenstraat 12 -
  Naaldwijk
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem         Serienr.: 963

  Beeldvulling: Kruising Mr. Jan Tuningstraat - Druivenstraat

  Opmerking: Aan Mevr. Heijmans
  Afz. Papa, Mama , Monique, Stephan, Desiree
  Kaart van Naaldwijk
 • School voor Christelijke U.L.O.

 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1969                                                     Nummer: img416     equ

  Onderwerp: NAALDWIJK, School voor Christelijke U.L.O. (Chrysantenstraat)
  Uitgave: Uitg. Naaldwijk's Boekhandel, Naaldwijk
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem         Serienr.: 369
  Postzegelvak: ECHTE FOTO = 39463

  Beeldvulling: Chrysantenstraat - Vlaggemast
  Opmerking: Het schoolgebouw is in 1958 gebouwd.In 1977 is een uitbreiding bijgeplaatst. In 1995 zijn 2 lokalen bijgeplaatst. Sloop in 2011.
  Kaart van Naaldwijk
 • Vakschool voor Meisjes - Huishoudschool

 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1931                                                     Nummer: img644

     Onderwerp: Valschool voor Meisjes voor Naaldwijk e.o.

  Uitgave: Uitgever niet bekend


  Beeldvulling: Gezien vanaf de Dijkweg

  Opmerking: De vakschool voor Meisjes is in 1930 geopend
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1962                                                     Nummer: img220

     Onderwerp: NAALDWIJK, Huishoudschool

  Uitgave:  - Uitg. W. Ent & Zn., Naaldwijk -
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem         Serienr.: 1262
  Postzegelvak: ECHTE FOTO = 62185

  Beeldvulling: Man op bankje - Auto

  Opmerking: Aan Mevr Blok Willemstein     Afz. Teun en Aat Boksman
  Kaart van Naaldwijk

Copyright © 2016 - -  rafikisoft  - All rights Reserved.