Peter's ansichtkaartenverzameling

Ansichtkaarten van de Oude kerk en Pastorie in Naaldwijk 


De kerken zijn onder elkaar geplaatst inclusief pastorieŽn

 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1901                                                     Nummer: img891   

  Onderwerp: Ned. Herv. Kerk te Naaldwijk

  Uitg. drukker: Electrische Drukkerij van E. van Bergen & Co., Naaldwijk

  Beeldvulling: Dorpspomp en bankje op het Plein

  Opmerking: Aan Jongejuffr. D.H.M. Belonje

  Verstuurd 16 aug. 1901
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1904                                                     Nummer: img884   

  Onderwerp: Groet uit NAALDWIJK Ned. Herv. Kerk (Ingang)

  Uitgave: Uitg. F.J. Hoegee

  Beeldvulling: Pastorie - Hekwerk - Trapgevel

  Opmerking: Aan Mejufv. M Franke        Afz. Anna Franke
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1907                                                     Nummer: img804   

  Onderwerp: NAALDWIJK Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: Uitg. F.J. Hoegee - H. v. Beek

  Uitg. drukker: Fabrieksmerk Tulp

  Beeldvulling: Pakhuis en Woonhuis van de fam. Stokdijk

  Opmerking: Aan Jongej Joh v de Houwe        Afz. Jan
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1908                                                     Nummer: img718   equ

  Onderwerp: NAALDWIJK Ned. Herv. Kerk met Pastorie

  Uitgave: Uitg. J. Snijdoodt, Boekh.
  Serienr.: 08 54524

  Beeldvulling: Reklamebord - Pomp - Meisjes

  Opmerking: Aan Den Jongeheer Piet Voskamp p/a den Heer Jac. Voskamp
  Afz. Arend Voskamp
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1916                                                     Nummer: img064  

  Onderwerp: Naaldwijk Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: Uitg. J. Snijdoodt, Naaldwijk

  Serienr.: 16 31363

  Beeldvulling: Ingang Kerkstraat - Lichtmasten

  Opmerking: Koperdruk
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1920                                                     Nummer: img696   equ

  Onderwerp: Kerk te Naaldwijk

  Uitgave: Uitgave Drukkerij en Boekhandel H. Olthoff, Hoek van Holland.


  Beeldvulling: Penteekening Westland

  Opmerking: Zonder Telefoon nummer vermelding
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1923                                                     Nummer: img100  

  Onderwerp: Naaldwijk Gereformeerde of Grote Kerk

  Uitgave:  - Uitg.: Verbeek's Kantoorboekhandel -

  Serienr.: 30236

  Beeldvulling: Schoorsteen op het lage dakje - Elektriciteitpaal

  Opmerking: Jongen op de voorgrond
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1928                                                     Nummer: img059  

  Onderwerp: Ned. Hervormde Kerk te Naaldwijk

  Uitgave: Uitg. J. Snijdoodt, Naaldwijk

  Uitg. drukker: W.& S. H.         Serienr.: t 16910

  Beeldvulling: Onderwijzer woning links van de kerk

  Opmerking: Aan dhr. A Bronswijk        Afz. Gujenfe
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1930                                                     Nummer: img818  

  Onderwerp: Ned.Herv.Kerk. Naaldwijk

  Uitgave: - Uitgave: W. P. 't Hoen. Klein Warenhuis. Naaldwijk -

  Beeldvulling: Kerk - Pastorie - Ijzeren hekwerk - Betonpaaltjes.

  Opmerking: Aan den Weleerw. Zeergeleerde Heer Ds. H Stolk

  Afz. G. v.d. Toorn J. Roeleveld. N. Roeleveld
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1930                                                     Nummer: img759  

  Onderwerp: INTERIEUR NED. HERV. KERK NAALDWIJK

  Uitgave: - Uitg. J. Rouwenhorst, Naaldwijk -

  Postzegelvak: Echte fotografie

  Beeldvulling: Banken - Kansel

  Opmerking: Gezien de uitgever moet de ansichtkaart uit de jaren 30 zijn
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1930                                                     Nummer: img760  

  Onderwerp: INTERIEUR NED. HERV. KERK NAALDWIJK

  Uitgave: - Uitg. J. Rouwenhorst, Naaldwijk -

  Postzegelvak: Echte fotografie

  Beeldvulling: Glas en loodraam - Banken - Kansel

  Opmerking: Gezien de uitgever moet de ansichtkaart uit de jaren 30 zijn
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1930                                                     Nummer: img124  

  Onderwerp: NED. HERV. KERK NAALDWIJK

  Uitgave: - Uitg. J. Rouwenhorst, Naaldwijk -

  Postzegelvak: Echte fotografie

  Beeldvulling: Lantaarnpaal

  Opmerking: Gezien de uitgever moet de ansichtkaart uit de jaren 30 zijn
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1934                                                     Nummer: img761  

  Onderwerp: 
  Maquette van de gerestaureerde kerk der Ned. Herv. Gemeente Naaldwijk
  Uitgave: - W. Ent, Naaldwijk. Nadruk verboden -
  Uitg. drukker: W.& S. H.          Serienr.: 34Ri

  Beeldvulling: Voorzijde

  Opmerking: De oude kerk draagt de naam van Sint - Adrianus. De toren stamt uit de 13e eeuw. Het kerkgebouw uit 1472. De windvaan dateert uit 1779.
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1934                                                     Nummer: img210  

  Onderwerp: 
  Maquette van de gerestaureerde kerk der Ned. Herv. Gemeente Naaldwijk
  Uitgave: - W. Ent, Naaldwijk. Nadruk verboden -
  Uitg. drukker: W.& S. H. Serienr.: 34Ri

  Beeldvulling: Achterzijde

  Opmerking: De oude kerk draagt de naam van Sint - Adrianus.De toren stamt uit de 13e eeuw. Het kerkgebouw uit 1472. De windvaan dateert uit 1779.
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1935                                                     Nummer: img126  

  Onderwerp: NAALDWIJK Groote Kerk

  Uitgave: - Uitg: J.J. Rauwenhorst, Naaldwijk. Nadruk verboden -

  Uitg. drukker: KL. H. Serienr.: Nr. 1257

  Beeldvulling: Gezien vanuit de Rembrandtstraat

  Opmerking: Achter de muur het schoolgebouw en de patorie
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1937                                                     Nummer: img122  

  Onderwerp: NAALDWIJK NED. HERV. KERK

  Uitgave: - Uitgave: Boekhandel Rouwenhorst, Naaldwijk -
  PHOTO ROTATIE PERS AMSTERDAM
  Postzegelvak: D. van der List ECHTE PHOTOGRAFIE nadruk verboden

  Beeldvulling: Mannen op een bankje - Kinderen op het schoolplein

  Opmerking: Links van de kerk schoolgebouw met onderwijzers woning
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1937                                                     Nummer: img380  

  Onderwerp: NAALDWIJK, N. H. KERK

  Uitgave: Uitgave Naaldwijk's Boekhandel Heerenstraat 12
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem

  Beeldvulling: Mannen op een bankje

  Opmerking: Aan Mejuffrouw Annie Berends         Afz. Juffr. Bramenbos
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1939                                                     Nummer: img302  

  Onderwerp: Naaldwijk Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: Copyright "Foka", Den Haag
  Uitgave J.J. Valstar, Boekh., Naaldwijk.

  Beeldvulling: Spelende kinderen

  Opmerking: Aan Den Heer A de Raaf        Afz. Nelie Noordermeer
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1939                                                     Nummer: img212   equ

  Onderwerp: Naaldwijk. Ned. Herv. Kerk met Pastorie.

  Uitgave: - Uitg. W. Ent, Naaldwijk -

  Postzegelvak: Echte fotografie

  Beeldvulling: Pomp - Auto

  Opmerking: Bushalte op de voorgrond
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1941                                                     Nummer: img669  

  Onderwerp: Naaldwijk Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: Copyright "Foka", Den Haag


  Beeldvulling: Lantaarnpaal

  Opmerking: Rechts de huizen aan de kerkstraat

  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1947                                                     Nummer: img163  

  Onderwerp: Naaldwijk, Pastorie met Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: Uitg.: M. Braun-Jeanson en fa. W. Ent & Zn, Naaldwijk Naaldwijk

  Uitg. drukker: SPARO

  Beeldvulling: Mensen op het bankje - Fiets

  Opmerking: Aan mejuffr. H.M. Bloem        Afz. Ineke Voorn
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1947                                                     Nummer: img419  

  Onderwerp: Naaldwijk, Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: - - Naaldwijks Boekhandel, Heerenstraat 12 Naaldwijk - -
  Serienr.: 7 7

  Beeldvulling: Gezien van uit de Kerkstraat

  Opmerking: Aan Mej. de Wed. J Huisman
  Afz. Jullie liefh. Ouders en grootouders
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1952                                                     Nummer: img370   equ

  Onderwerp: Naaldwijk, Ned. Hervormde Kerk

  Uitgave: - Naaldwijk's Boekhandel, Naaldwijk -
  Uitg. drukker: JosPe, Arnhem

  Beeldvulling: Kinderen - Auto achter de pomp

  Opmerking: Aan fam. Ds. N. Brandsma        Afz. Duus en Gerrij
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1953                                                     Nummer: img667  

  Onderwerp: INTERIEUR NED. HERV. KERK NAALDWIJK

  Uitgave: Uitgave: Valstar's Boek & Muziekhandel - Tel. 4659 . Naaldwijk

  Postzegelvak: Echte Foto

  Beeldvulling: Stoelen - Banken - Preekstoel

  Opmerking: Kerk aan het Wilhelminaplein
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1953                                                     Nummer: img298  

  Onderwerp: Naaldwijk, N.H. Kerk Wilhelminaplein
  Uitgave: Uitgave: Valstar's Boek & Muziekhandel - Tel. 4659 . Naaldwijk
  Serienr.: R.U. 4

  Beeldvulling: Auto's - Reclamebord

  Opmerking: Aan Corrie v Hoeven        Afz. A v Hoeven
  Het huis met de wittegevel werd als laatste bewoond door de fam. Lagrauw.
  De huur voor het reclamebord aan de gevel bedroeg 1 gulden per jaar.
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1953                                                     Nummer: img582   equ

  Onderwerp: Naaldwijk, Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: Uitg. J.M. Braun, W. Ent - Naaldwijk

  Uitg. drukker: JosPe, Arnhem

  Beeldvulling: Jongen

  Opmerking: Aan Familie Vis        Afz. Moeder en Betje
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1954                                                     Nummer: img242  

  Onderwerp: Naaldwijk, Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: - Uitgave : J. van Beek, Herenstraat 11, Naaldwijk -

  Uitg. drukker: J.S.A.

  Beeldvulling: Auto's

  Opmerking: Aan Mevr M Martens v/d Broek        Afz. Marijane Piet
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1954                                                     Nummer: img366  

  Onderwerp: Naaldwijk. Oude Kerk

  Uitgave: Uitgever niet bekend
  Nadruk verboden

  Beeldvulling: Mannen met hondje

  Opmerking: Aan Wim Lam        Afz. fam. Jac. Huisman
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1955                                                     Nummer: img165  

  Onderwerp: Naaldwijk, Pastorie met Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: Uitg.: M. Braun-Jeanson en fa. W. Ent & Zn, Naaldwijk Naaldwijk

  Uitg. drukker: SPARO Equivalente: Img163 kleiner formaat

  Beeldvulling: Mensen op het bankje - Fiets

  Opmerking: Aan G Veenstra        Afz. Willem v/d Kaaij
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1956                                                     Nummer: img655  

  Onderwerp: Naaldwijk, Oude Kerk

  Uitgave: Uitgever niet bekend
  Nadruk verboden

  Beeldvulling: Gezien uit de kerkstraat

  Opmerking: Aan familie J. Verloop        Afz. A. van Driel
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1957                                                     Nummer: img162  

  Onderwerp: Naaldwijk, Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: Uitg.: M. Braun-jeanson en fa. W. Ent & Zn, Naaldwijk

  Uitg. drukker: SPARO

  Beeldvulling: Gezien uit de kerkstraat

  Opmerking: Aan Berend Herms            Afz. Riet van den Bos
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1958                                                     Nummer: img270  

  Onderwerp: Naaldwijk Interieur N.H. Kerk

  Uitgave: Uitg. J. van Beek, Herenstraat 11, Naaldwijk, tel. 4966

  Postzegelvak: Echte Foto

  Beeldvulling: Banken - Preekstoel

  Opmerking: Zie ook img268 en img269
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1958                                                     Nummer: img268  

  Onderwerp:  N. H. Kerk - Naaldwijk

  Uitgave: Uitg. J. van Beek, Herenstraat 11, Naaldwijk, tel. 4966

  Postzegelvak: Echte Foto

  Beeldvulling: Banken - Preekstoel

  Opmerking: Zie ook img270 en img269
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1958                                                     Nummer: img269  

  Onderwerp: N. H. Kerk - Naaldwijk

  Uitgave: Uitg. J. van Beek, Herenstraat 11, Naaldwijk, tel. 4966

  Postzegelvak: Echte Foto

  Beeldvulling: Orgelpijpen - Engelen

  Opmerking: Zie ook img268 en img270
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1958                                                     Nummer: img688  

  Onderwerp: N. H. Kerk - Naaldwijk

  Uitgave: Uitg. J. van Beek, Herenstraat 11, Naaldwijk, tel. 4966

  Postzegelvak: Echte Foto

  Beeldvulling: Auto's -ANWB richting aanwijzer

  Opmerking: Vokswagen busje van Holstein
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1959                                                     Nummer: img453   equ

  Onderwerp:  Naaldwijk, Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: Uitgever niet bekend


  Beeldvulling: Fiets - Bankje - Man - Meisje

  Opmerking: Aan Dhr H van As        Afz. Oom en Tante
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1960                                                     Nummer: img263   equ

  Onderwerp: Naaldwijk, Ned. Herv. Kerk

  Uitgave:  - Uitg. J. v. Beek Herenstr. 11-13 - Naaldwijk, - tel. 4966 -

  Uitg. drukker: van Leer's Fotodrukind. nv.

  Beeldvulling: Auto - Pomp

  Opmerking: Aan M van Werner        Afz. J.R.P. Bijl
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1962                                                     Nummer: img733

  Onderwerp:  Naaldwijk, Achter de Oude Kerk

  Uitgave:  - Uitg. M. Braun-Jeanson, Naaldwijk -

  Serienr.: 362

  Beeldvulling: Lantaarnpaal - Toren R.K. Kerk

  Opmerking: Aan P. Vijverberg     Afz. Riet, Kees en Kinderen.
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1962                                                     Nummer: img548  

  Onderwerp: Naaldwijk, N.H. Kerk

  Uitgave: Fa. M. Braun-Jeanson en Fa. W. Ent, Naaldwijk Nadruk verboden

  Uitg. drukker: FOKA        Serienr.: 462

  Beeldvulling: Geen bijzonderheden

  Opmerking: Aan Mej Zwang        Afz.Mevr. Haaring
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1964                                                     Nummer: img363  

  Onderwerp:  Naaldwijk, Interieur Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: Uitgever niet bekend


  Beeldvulling: Kerkbanken de nummers 16, 17, 18 en 19

  Opmerking: Aan Dhr. T. Groen        Afz. "Korach"
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1964                                                     Nummer: img629  

  Onderwerp: Naaldwijk, Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: Uitg. M. Braun - Jeanson en Fa. W. Ent Naaldwijk
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem        Serienr.: 759
  Postzegelvak: Echte Foto = 38537

  Beeldvulling: Volkswagen bus Fa v.d. Knaap - ANWB richting aanwijzer

  Opmerking: Aan Ankie Jonkman        Afz. Olga v. Dijke
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1965                                                     Nummer: img279  

  Onderwerp: Naaldwijk, N.H. Kerk

  Uitgave: Uitg. J. v. Beek - Herenstraat 11, Naaldwijk, tel. 4966

  Postzegelvak: Echte Foto

  Beeldvulling: Auto

  Opmerking: Vermelding op de kaart 31 juli 1965
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1965                                                     Nummer: img769  

  Onderwerp:  N.H. KERK NAALDWIJK

  Uitgave: Uitg. J. v. Beek - Herenstraat 13, Naaldwijk, tel. 4966

  Postzegelvak: ECHTE FOTO

  Beeldvulling: Spelende kinderen - Lantaarnpaal

  Opmerking: img710 is van de zelfde uitgever en verzonden in 1965
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1967                                                     Nummer: img214  

  Onderwerp: NAALDWIJK, N.H. Pastorie

  Uitgave: - Uitgave W. Ent & Zn., Naaldwijk -
  Uitg. drukker: JosPe Arnhem Serienr.: 567
  Postzegelvak: ECHTE FOTO = 26980

  Beeldvulling: Rechts man op het bankje

  Opmerking: Aan De heer C. Vreugdehil        Afz. fam P. Ridder
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1967                                                     Nummer: img467  

  Onderwerp: Naaldwijk Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: Uitgave Flux'Handelsonderneming,Gouda Nadruk verboden
  Uitg. drukker: fodra gouda           Serienr.: 267
  Postzegelvak: ECHTE FOTO 267

  Beeldvulling: Auto's - Volkswagens

  Opmerking: Op de voorgrond een Oldsmobiel
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1971                                                     Nummer: img471   equ

  Onderwerp: NAALDWIJK, N. H. Kerk

  Uitgave: Uitgever niet bekend

  Uitg. drukker: JosPe Arnhem COLOR      Serienr.: 371

  Beeldvulling: Bushalte WSM. - Auto's - Lantaarnpaal

  Opmerking: Aan Mevr van Dijk        Afz. Gerda - Peter - Wilfred
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1974                                                     Nummer: img426  

  Onderwerp: NAALDWIJK, Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: Uitg. Naaldwijk's Boekhandel, Naaldwijk

  Uitg. drukker: JosPe Arnhem      Serienr.: 374

  Beeldvulling: Bushalte WSM. - Auto's - Lantaarnpaal

  Opmerking: Aan Oma en Opa van Dijk en Geert       Afz. Jochem
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1974                                                     Nummer: img477  

  Onderwerp: NAALDWIJK, Ned. Herv. Kerk

  Uitgave: Uitgever niet bekend


  Beeldvulling: Vrouwen - Auto's - Lantaarnpaal

  Opmerking: Aan mevr. van Dijk        Afz. Geert
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1980                                                     Nummer: img519   equ

  Onderwerp: Naaldwijk ~ N.H. Kerk
  Uitgave: VINGERLING Naaldwijk - 's-Gravenzande
  Uitg. drukker: jos-pe arnhem Holland       Serienr.: 780
  Postzegelvak: 00515

  Beeldvulling: N.H. Kerk - Kerkstraat
  Angulariusplein - N.H. Kerk

  Opmerking: Gekocht op zaterdag 20-03-1982
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1985                                                     Nummer: img507  

  Onderwerp: NAALDWIJK, N.H. Kerk

  Uitgave: Uitgave: Boekhandel Vingerling, Naaldwijk
  Uitg. drukker: Jos-Pe arnhem 085-453251      Serienr.: 685
  Postzegelvak: 12570

  Beeldvulling: Bankje - Lantaarnpaal

  Opmerking: Het oudste deel van de kerk, de toren, stamt uit de 13e eeuw
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 1988                                                     Nummer: img534  

  Onderwerp: NAALDWIJK, Ned.Herv. Kerk
  Pastorie en Kerk
  Uitgave: Uitgave "de Bladwijzer Naaldwijk"
  Serienr.: 788
  Postzegelvak: 5367

  Beeldvulling: Verkeers borden - Lantaarnpaal

  Opmerking: Aan dhr. M. Lock     Afz. Nellij t'Lam- Noordermeer
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 2004                                                     Nummer: img538  

  Onderwerp: NAALDWIJK, Westland
  Oude Kerk      Foto: Pieter Diepenmaat
  Uitgave: Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerp, Hoflaan 26, 6953 AM Dieren. Tel 0213-414144
  Serienr.: 006706053FPI          Postzegelvak:   8 714504010329

  Beeldvulling: Bank met meisjes

  Opmerking: De Oude Kerk draagt de naam van Sint-Adrianus.
  Kaart van Naaldwijk
 • Kaart van Naaldwijk
  Jaar: 2004                                                     Nummer: img540  

  Onderwerp: NAALDWIJK, Westland
  Oude Pastorie       Foto: Pieter Diepenmaat
  Uitgave:     Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerp, Hoflaan 26, 6953 AM Dieren. Tel 0213-414144
      Serienr.: SF 0067BO33          Postzegelvak:   8 714504010329

  Beeldvulling: Vrouw met scooter

  Opmerking: Aan Dhr. mevr. Buitelaar        Afz. Lida
  Kaart van Naaldwijk

Copyright © 2016 - -  rafikisoft  - All rights Reserved.