Peter's ansichtkaartenverzameling

Ansichtkaarten van Nederland, Buitenland en Themakaarten. 
Kaarten ruilen of kopen u vindt hier de pagina's voor Nederlandse, Buitenlandse en Overige-kaarten. 
(U vindt de betreffende pagina via het menu of via de plaatjes op deze pagina.)


Alle kaarten zijn te koop of te ruilen, bestellen doet u eenvoudig door op de link bij de betreffen kaart te klikken en mij een e-mail te sturen.
 • Nederlandsekaarten
  Nederlandse-kaarten
  Buitenlandsekaarten
  Buitenlandse-kaarten
  Themakaarten
  Overige-kaarten


Auteursrecht en Privacy.


De website peter-lock.nl omvat mijn privť verzameling ansichtkaarten welke ik heb gekregen via familie en vrienden of gekocht. Alle getoonde kaarten zijn daadwerkelijk in mijn bezit. De kaarten die te koop of te ruilen worden aangeboden zijn altijd de originele kaarten en nooit een kopie van zo'n kaart. Niets van dit alles is commercieel maar uitsluitend te zien als mijn persoonlijke hobby.

Wat moet u doen in het geval van schending van het auteursrecht?† Als u denkt dat we uw rechten hebben geschonden, verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de† hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar lock@kabelfoon.nl. Dit stelt ons in staat om de situatie† zo snel mogelijk te onderzoeken.

Elk gebruik van de website http://peter-lock.nl komt voor risico, rekening en verantwoording† van de Gebruiker.

Onder de voorwaarden zoals hier gesteld, verleent http://peter-lock.nl aan† Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet (sub-)licentieerbaar,† niet-overdraagbaar, recht om de Dienst te gebruiken en de Informatie te bekijken op de wijze† en in het format zoals deze via de Dienst ter beschikking worden gesteld.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de http://peter-lock.nl. Gebruikersmateriaal dat niet† van Gebruiker afkomstig is en/of Informatie en/of andere gegevens te kopiŽren, openbaar te† maken, voor directe of indirecte commerciŽle doeleinden te gebruiken of voor enig ander† doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij† http://peter-lock.nl/ of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Gebruiker vrijwaart http://peter-lock.nl voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter† zake van vergoeding van schade, kosten, rente, belastingen, heffingen en/of inhoudingen† verband houdende met of voortvloeiend uit zijn Gebruikersmateriaal, en/of een schending van enige† rechten van derden, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, Intellectuele Eigendomsrechten.

De gegevens van personen die een kaart(en) hebben gekocht en/of geruild worden NIET gebruikt voor andere doeleinden dan uitsluitend om het gekochte op de juiste plaats te bezorgen.

 

Copyright © 2016 - -  rafikisoft  - All rights Reserved.