Peter's ansichtkaartenverzameling

Over Peter,

Peters Ansichtkaarten website is gemaakt met de bedoeling mijn ansichtkaarten-verzamelingen aan iedereen te laten zien.


Het verzamelen van ansichtkaarten van Naaldwijk begon in 1987. Mijn schoonmoeder Gina van Dijk- Katerberg(♱), had een doos met ansichtkaarten en wilde deze opruimen met de vraag weet jij nog iemand die belangstelling heeft voor die kaarten. Geef maar mee dan kijk ik wel was mijn antwoord. Thuis gekomen zag ik veel kaarten van Naaldwijk in de doos. En als geboren Naaldwijker was ik gelijk geÔnteresseerd en zo is het verzamelen begonnen.

De verzameling is uit gegroeid tot ruim 1000 kaarten (2016) en er komen wekelijks nieuwe bij.

De verzamelingen, in Naaldwijk geboren en getogen, Honselersdijk een jaartje gewoond en was gemeente Naaldwijk, Maasdijk was gemeente Naaldwijk en Dussen de geboorte plaats van mijn vrouw Gerda Lock- van Dijk(♱).

Heeft u zelf nog (oude) ansichtkaarten van Naaldwijk, Honselersdijk, Maasdijk of Dussen, in mijn collectie vinden ze een mooie bestemming en zijn ze voor iedereen te zien op de website peter-lock.nl.

Naast mijn "echte verzameling" heb ik ook kaarten van: veel andere plaatsen in Nederland (gesorteerd per provincie), Buitenland (gesorteerd per land) en Overige (gesorteerd op Thema). Deze kaarten wil ik ruilen tegen kaarten van de 4 plaatsen van mijn verzameling en/of eventueel verkopen.

Met vriendelijke groet,
Peter Lock

Contact gegevens:Peter Lock ✉Stuur een bericht

Weetjes over Ansichtkaarten.


Allereerst is het natuurlijk leuk om naar oude plaatjes te kijken: je ziet hoe snel alles verandert. Oude kaarten zijn van dik karton met daarop een zwart-wit foto. Deze kaarten zijn altijd wat gelig (sepia).

Foto's zijn in het begin zwart-wit en werden dan soms handmatig ingekleurd. Gekleurde kaarten van dezelfde serie kunnen kleurverschillen vertonen, omdat tijdens het drukproces regelmatig (handmatig) verf moest worden toegevoegd. Van oude foto's worden soms ook nieuwe ansichtkaarten gedrukt en vaak is het moeilijk te zien of sprake is van een "echte" of van een "replica" kaart.

Hele oude kaarten zijn dik. Veel oude kaarten hebben afgeronde hoeken. Later kwamen er ook variaties, zoals golvende randjes maar die zie je al sinds tijden niet meer.

Meer informatie geeft daarnaast de achterkant van de ansichtkaart. Tot 1905 mocht in Nederland de achterkant van een prentbriefkaart alleen gebruikt worden om naam, adres en woonplaats op te schrijven. Het verzonden bericht bestond dus uit weinig meer dan de afbeelding, want het was niet toegestaan om iets op de voorkant te schrijven. Dit had te maken met de lage frankeerwaarde. Het verzenden van kaarten met een bericht was veel duurder.
Kort hierna begonnen andere landen met het introduceren van een gedeelde achterkant. Bij deze kaarten is de achterzijde in tweeŽn gedeeld: de rechterhelft is bestemd voor het adres.
Het poststempel geeft informatie over wanneer de kaart verstuurd is. Is het poststempel niet meer te lezen, dan kun je naar de frankeerwaarde kijken.

Een andere goede indicatie van de ouderdom is de tekst achterop. Staat er heel formeel "groeten van Uw zus", dan zal het niet een hele nieuwe kaart zijn. Het is trouwens altijd leuk om dit soort teksten te lezen.

Auteursrecht en Privacy.


De website peter-lock.nl omvat mijn privť verzameling ansichtkaarten welke ik heb gekregen via familie en vrienden of gekocht. Alle getoonde kaarten zijn daadwerkelijk in mijn bezit. De kaarten die te koop of te ruilen worden aangeboden zijn altijd de originele kaarten en nooit een kopie van zo'n kaart. Niets van dit alles is commercieel maar uitsluitend te zien als mijn persoonlijke hobby.

Wat moet u doen in het geval van schending van het auteursrecht?† Als u denkt dat we uw rechten hebben geschonden, verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de†hoogte te stellen door een e-mail te sturen naarStuur een bericht. Dit stelt ons in staat om de situatie† zo snel mogelijk te onderzoeken.

Elk gebruik van de website https://peter-lock.nl komt voor risico, rekening en verantwoording† van de Gebruiker.

Onder de voorwaarden zoals hier gesteld, verleent https://peter-lock.nl/ aan† Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet (sub-)licentieerbaar,† niet-overdraagbaar, recht om de Dienst te gebruiken en de Informatie te bekijken op de wijze† en in het format zoals deze via de Dienst ter beschikking worden gesteld.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de https://peter-lock.nl/. Gebruikersmateriaal dat niet† van Gebruiker afkomstig is en/of Informatie en/of andere gegevens te kopiŽren, openbaar te† maken, voor directe of indirecte commerciŽle doeleinden te gebruiken of voor enig ander† doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij† https://peter-lock.nl/ of de betreffende rechthebbende daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Gebruiker vrijwaart https://peter-lock.nl/ voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter† zake van vergoeding van schade, kosten, rente, belastingen, heffingen en/of inhoudingen† verband houdende met of voortvloeiend uit zijn Gebruikersmateriaal, en/of een schending van enige† rechten van derden, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, Intellectuele Eigendomsrechten.

De gegevens van personen die een kaart(en) hebben gekocht en/of geruild worden NIET gebruikt voor andere doeleinden dan uitsluitend om het gekochte op de juiste plaats te bezorgen.

 

Copyright © 2016 - -  rafikisoft  - All rights Reserved.